• (+34) 93 881 61 59
 • Mas l'Avenc, S/N, 08511 Tavertet, Barcelona, Catalunya

Avis Legal

CONDICIONS D’ÚS

Aquesta web ha estat creada per L’AVENC BENESTAR RURAL SL amb caràcter informatiu per a ús personal i gratuït.

Utilització lícita

L’usuari/a d’aquest web i dels seus serveis s’obliga a realitzar un ús conforme a les lleis i als usos del tràfic, i s’abstindrà d’utilitzar la web i els seus serveis amb fins o efecte ilícits o que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manerra puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del web i dels serveis per part dels usuaris. Els qui incumpleixin l’esmentada obligació respondran front a L’AVENC BENESTAR RURAL SL i front a tercers, de qualsevol mal i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l’imcumpliment de l’esmentada obligació. 

 

Garantia d’errors

L’AVENC BENESTAR RURAL SL no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al web, o en el seu contingut; en el cas que s’esmentin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, l’esmentada reproducció tindrà caràcter merament informatiu i deurà considerar-se a tots els efectes com a publlicació vàlida en el seu botlletí o font oficial corresponent.

Disponibilitat del servei

L’AVENC BENESTAR RURAL SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment o sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu web o en la seva configuració o presentació.

L’AVENC BENESTAR RURAL SL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

L’AVENC BENESTAR RURAL SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al web i als serveis, a la fiabilitat del web i dels serveis, i en particular, encara que d’una manera exclusiva, a les errades en el accés a diverses pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

 

Responsabilitat per l’ús de la informació continguda

L’usuari/a és conscient i accepta coluntàriament que l’ús del web, dels serveis i dels continguts que té el lloc, en tot cas, sota la seva única exclusiva responsabilitat. Tant l’accés al web, com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en el mateix són de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. L’AVENC BENESTAR RURAL SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es poguessin derivar de l’esmentat accés o ús d’informació ni de l’aplicació que d’ells es realitzi per recolzar qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. L’AVENC BENESTAR RURAL SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als que es fa referència al web.

 

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del web, així com els seus diversos continguts són titularitat de L’AVENC BENESTAR RURAL SLQueda estrictament prohibit realitzar qualsevol alteració d’aquesta pàgina. L’AVENC BENESTAR RURAL SL no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. L’AVENC BENESTAR RURAL SL no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el web, serveis o continguts.

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest web sense esmentar el seu origen i sense autorització expressa per a això. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com els perjudicis ocasionals en els drets de propietat intel·lectual i industrial de L’AVENC BENESTAR RURAL SL donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin i, en el seu cas, a les reponsabilitats que de l’esmentat exercici s’en derivin.

 

Protecció de Dades e Caràcter Personal

En els supòsits en els que per accedir a alguna de les pàgines o serveis de L’AVENC BENESTAR RURAL SL sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal, s’informa que els mateixos seran tractats de conformitat amb allò establert en la normativa vigent relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i a més normes de desenvolupament, conforme a allò establert en l’Avís de Privacidad d’aquest web i al consentiment que l’usuari/a hagin d’acceptar prèviament a efectuar qualsevol tipus de comunicació amb L’Avenc de Tavertet des d’aquest web.

Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal de l’usuari/a. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà en els tribunals del lloc que tingui fixada la seva activitat L’Avenc de Tavertet. En el cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que està presetant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’AVÍS DE PRIVACITAT, perquè la mateixa sigui utilitzada per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats o a prestar i respondre a les seves consultes o peticions per L’Avenc de Tavertet.

Tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD

 • Te garantizamos que cada una de las transacciones realizadas en L’AVENC BENESTAR RURAL SL es 100% segura. Todas las operaciones que implican la transmisión de datos personales o bancarios se realizan utilizando un entorno seguro. L’AVENC BENESTAR RURAL SL utiliza un servidor basado en la tecnología de seguridad estándar SSL (Secure Socked Layer). Toda la información que nos transmitas viaja cifrada a través de la red. (Si desea saber más, visita nuestra sección Pago Seguro).

 • Asimismo, los datos sobre tu tarjeta de crédito no quedan registrados en ninguna base de datos sino que van directamente al TPV (Terminal Punto de Venta) del Banco.

 • Además, te informamos que en un esfuerzo por proporcionar mayor seguridad a los propietarios de tarjetas de crédito, hemos incorporado en nuestra pasarela de pagos el sistema de pago seguro denominado CES (Comercio Electrónico Seguro). De esta forma, si eres titular de una tarjeta “securizada” siempre podrá efectuar pagos con tarjeta VISA o MASTERCARD en nuestra tienda.

 • En el caso de que tu tarjeta no esté adherida a este sistema de pago, L’AVENC BENESTAR RURAL SL sólo admitirá el pago con tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD a clientes con antigüedad y fiabilidad demostradas anteriormente.

 • En ambos casos, al pagar con tarjeta VISA o MASTERCARD se solicitarán siempre los siguientes datos: el número de tarjeta, la fecha de caducidad, y un Código de Validación que coincide con las 3 últimas cifras del número impreso en cursiva en el reverso de su tarjeta VISA o MASTERCARD, ofreciendo, de esta forma, más garantías acerca de la seguridad de la transacción.

 • Importante : El fraude con tarjeta de crédito es un delito, y L’AVENC BENESTAR RURAL SL entablará acción judicial contra todo aquel que realice una transacción fraudulenta en nuestra tienda on-line.

 

AVÍS LEGAL

L’AVENC BENESTAR RURAL SL en cumpliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) així com de la reputació existent en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei Orgànica 34/2002, de l’11 de juliol), posa en el seu coneixement les presents condicions generals d’ús que s’apliquen a totes les operacions realitzades a través del web www.avenc.com.

D’acord amb la llei 34/2002 de “Serveis de la Societat d’Informació i el Comerç Electrònic” en vigor des del juliol 2002, comuniquem que aquest lloc pertany a:

 • Nom fiscal de la societat: L’AVENC BENESTAR RURAL SL
 • CIF de la societat:B01661057
 • Domicili de la societat: Mas l’Avenc, S/N, 08511 Tavertet, Barcelona
 • Telèfon de la societat: +34 93 881 61 59
 • Adreça de correu electrònic de la societat: info@avenc.com